LBL_SelectLang    
استرالیا

ویزای توریستی : 

Visitor visa-Subclass 600

این نوع از ویزا برای افرادی صادر میشود که با توجه به اهداف زیر قصد سفر به کشور استرالیا را دارند:

- گردشگری و تفریح

- بازدید و بررسی یک فعالیت تجاری

- دیدار با خانواده

- انجام فعالیتهای تجاری کوتاه مدت

- سفرهای کوتاه مدت غیر کاری(شرکت در کنفرانس های علمی و تحقیقاتی، دوره های آموزشی کوتاه مدت و ...)

شما میتوانید از داخل و یا خارج از استرالیا به صورت الکترونیکی و یا کاغذی برای اخذ این ویزا اقدام کنید. این ویزا دارای اعتبار سه ، شش و دوازده ماهه میباشد و به شما اجازه میدهد تا برای اهداف تجاری و گردشگری خود بررسی های لازم را انجام دهید.LBL_NoOfVisits 1046

LBL_OnlineAssessment

LBL_UserLogin
 LBL_RememberMe
LBL_ForgotPass
LBL_Newsletter