LBL_SelectLang    
استرالیا

کار و زندگی در استرالیا

کار در استرالیا:

کشور استرالیا پنجمین کشور شاد دنیا است و از شرایط کاری خوبی برخوردار است ، این کشور در زمینه های مختلف مهندسی ، علمی ، کشاورزی و ... بسیار توانمند است و خدمات شهروندی بسیاری را برای افراد در نظر گرفته است. معمولا افراد بلافاصله پس ورود به استرالیا صاحب شغل مناسب خواهند شد . این امر با توجه به قوانین مهاجرت کشور استرالیا و با داشتن اجازه کار در این کشور عملی خواهد شد برای داشتن اجازه کار در استرالیا باید مدارک کاری و تحصیلی متقاضیان در سازمانهای ارزیابی مدارک مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند. و یا متقاضی درخواست اقامت دائم یا موقت کشور استرالیا را داشته باشد. بعد از دریافت اقامت فرد میتواند به راحتی وارد بازار کار استرالیا شود.

سرمایه گذاری در استرالیا:

استرالیا همواره این شانس را در اختیار کسانی که تمایل به سرمایه گذاری در این کشور دارند قرار میدهد. افراد میتوانند با ایجاد یک فرصت شغلی جدید و یا ادامه و گسترش تجارت خود در استرالیا از امکانات و تسهیلات این کشور بهره مند شوند. قوانین سرمایه گداری این کشور بسیار واضح و دقیق میباشند و تمامی اصول سرمایه گذاری را برای تاجران و متقاضیان این امر فراهم میسازد.

 

Quick links

www.workingin-australia.com

www.seek.com.au

www.jobsearch.gov.auLBL_NoOfVisits 1169

LBL_OnlineAssessment

LBL_UserLogin
 LBL_RememberMe
LBL_ForgotPass
LBL_Newsletter