انتخاب زبان :      
Resource and Info Australia
Australia

Australian useful links

Assessment Authorities

www.engineersaustralia.org.au

www.acs.org.au

www.vetassess.com.au

www.deewr.gov.au/tra

www.naati.com.au


Department of immigration and border protection

www.immi.gov.au

www.migrationblog.immi.gov.au


Australian Medical Council Limited

www.amc.org.au


Dental Council

www.dentalcouncil.net.au


Australian nursing and midwifery accreditation council

www.anmc.org.au


Australia Education

www.hobsonscoursefinder.com.au

www.studyaustralia.com.au

www.studyinaustralia.com.au

www.idp.com/global/studyabroad

www.hyperstudy.com

www.educationabroadnetwork.org

www.studyinaustralia.gov.au

www.studyinaustralia.gov.au


Australian Governmental website

www.customs.gov.au

www.ato.gov.au

www.dfat.gov.au

www.health.gov.au

www.australia.gov.au

www.australia.gov.au/topics/education-and-training

www.industry.gov.au/Pages/default.aspx


Australian States Guide 

www.act.gov.au

www.nsw.gov.au

www.nt.gov.au

www.qld.gov.au/index.html

www.sa.gov.au

www.service.tas.gov.au

www.vic.gov.au

www.wa.gov.au


Australian Official newspaper

www.afr.com

www.theage.com.au

www.smh.com.au

www.themercury.com.au

www.postnewspapers.com.au

www.canberratimes.com.au/?reload=true

www.au.news.yahoo.com/thewest


Real Estate 

www.century21.com.au

www.firstnational.com.au

www.hockingstuart.com.au

www.property.com.au/buy

www.raywhite.com/news

www.realestate.com.au/buy

www.reiaustralia.com.au


Job in Australia

www.wesleymission.org.au

www.jobsearch.gov.au

www.careerone.com.au

www.mycareer.com.au

www.jobs-australia.net

www.workingin-australia.com


Health care 

www.aihw.gov.au/australias-health/2014/health-system/

www.australia.gov.au/topics/health-and-safety/health-insurance

www.privatehealth.gov.au

www.humanservices.gov.au

http://www.humanservices.gov.auتعداد دفعات مشاهده : 2256

ارزیابی آنلاین

ورود کاربران
 مرا به خاطر بسپار
گذرواژه را فراموش کرده اید؟
خبرنامه