انتخاب زبان :      
اخبار

•  جدول تبدیل امتیازات مدارک مختلف زبان انگلیسی جهت ارائه به سازمان مهاجرت استرالیا.

جدول تبدیل امتیازات مدارک مختلف زبان انگلیسی  جهت ارائه به سازمان مهاجرت استرالیا. 

English Language proficiency level

Test component

IELTS

TOEFL iBT

PTE Academic

OET

Functional

Average across test components only

 4.5

32

30

n/a

Vocational

Listening

 5

4

36

B

Reading

 5

4

36

B

Writing

 5

14

36

B

Speaking

 5

14

36

B

Competent

Listening

 6

12

50

B

Reading

 6

13

50

B

Writing

 6

21

50

B

Speaking

 6

18

50

B

Proficient (for points tested Skilled visas)

Listening

 7

24

65

B

Reading

 7

24

65

B

Writing

 7

27

65

B

Speaking

 7

23

65

B

Superior (for points tested Skilled visas)

Listening

 8

28

79

A

Reading

 8

29

79

A

Writing

 8

30

79

A

Speaking

 8

26

79

A

•  منبع خبر : مدیر سایت

بازگشت

ارزیابی آنلاین

ورود کاربران
 مرا به خاطر بسپار
گذرواژه را فراموش کرده اید؟
خبرنامه