انتخاب زبان :      
اخبار
جدول تبدیل امتیازات مدارک زبان انگلیسی جهت اقدام ب...

•   جدول تبدیل امتیازات مدارک زبان انگلیسی جهت اقدام به مهاجرت

:جدول تبدیل امتیازات مدارک زبان انگلیسی 

English Language proficiency level

Test component

IELTS

TOEFL iBT

PTE Academic

OET

Functional

Average across test components only

 4.5

32

30

n/a

Vocational

Listening

5

4

36

B

Reading

5

4

36

B

Writing

5

14

36

B

Speaking

5

14

36

B

Competent

Listening

6

12

50

B

Reading

6

13

50

B

Writing

 6

21

50

B

Speaking

6

18

50

B

Proficient (for points tested Skilled visas)

Listening

7

24

65

B

Reading

7

24

65

B

Writing

7

27

65

B

Speaking

7

23

65

B

Superior (for points tested Skilled visas)

Listening

8

28

79

A

Reading

8

29

79

A

Writing

8

30

79

A

Speaking

8

26

79

A

•  منبع خبر : مدیر سایت

بازگشت

ارزیابی آنلاین

ورود کاربران
 مرا به خاطر بسپار
گذرواژه را فراموش کرده اید؟
خبرنامه